JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning och bibehållande av trä även som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning av grässmatta

Järnvitriol används dessutom som fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå nyans som efter viss tidrymd liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synlig efter åtgärd.

järnvitriol

En frekvent förekommande blandning är 700 gram järnsulfat i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår även i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget skydd mot väta alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange kulör. Kulören utvecklas successivt efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används alltemellanåt som ytbehandling för att erhålla ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat trä. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat timmer.

En kur med järnvitriollösning på en träyta skänker efter kort tid en vacker och oföränderlig, brungrå till silvergrå färg. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Behandling med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt skydd kontra biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I somliga fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den skänker en bestående, grå yta, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton såsom någotsånär väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg utav väderlek och blåst. I litteraturen kan man påträffa skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens yta har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, eller ifall den utsätts för nederbörd genast efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling av nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att göra test i god tid innan behandlingen, helst några månader innan, eftersom resultatet kan skifta avhängig på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (till och från grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat virke. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna torka ut via att panelen ventileras väl
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas samt spricker
– ger ett futtig till intet motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en kulör som varierar med ljus samt luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, grund samt plåttak
– kan missfärga angränsande mark samt golvytor vid urlakning.