Mögelallergi

 

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man tror att det beror på att celler som normalt har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligt börjar framställa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Det får effekten att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är starkast när man precis kliver in i huset för att man därefter inom kort vänjer sig vid den. Det kan även röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En välmående människa klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering bidra till oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus ska helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material samt ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan ta bort materialet så kan man nyttja mögeldödande medel som Fulstopp. Också vanligt diskmedel har mögeldödande verkan. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Därför är det vanligt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för bra ventilering vilket medför att fukten kvickt elimineras från utrymmet.

 

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är inte allt för sällan så små att de kan sväva obehindrat i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så skänker mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar om man har problem med rinniga och ögon som kliar, samt en hel mängd skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns tillgängliga receptfritt. Ifall man får astmatiska besvär så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det går att behandla!